Dags att få ditt företag att växa?

Nå dina mål med oss

Vi söker drivna entreprenörer med företag som har stor tillväxtpotential och kan hävda sig på en internationell marknad. Vi investerar i entreprenörer och företag med bra idéer och finns med som en aktiv part hela vägen genom att erbjuda kapital, rätt kompetens och intressanta nätverk. Efter 36 år och investeringar i över tusen bolag vet vi vad som krävs för att lyckas.


Det går snabbare och det blir bättre resultat om man rekryterar patienter till kliniska studier via nätet.  Det är idén bakom det lilla Ideonbolaget Trialbee, som utvecklat en egen webbplattform för att hjälpa läkemedelsbolag att hitta dessa patienter. Läs mer om Trialbee