Vi investerar i stora företag

medan de är små

 

Industrifonden är en av Sveriges största och mest erfarna investerare i tillväxtföretag och arbetar aktivt tillsammans med drivna entreprenörer/företagare och andra investerare för att bolagen ska utvecklas och växa.

Vi är långsiktiga och kapitalstarka och bidrar också med kompetens och nätverk. Med oss får bolag ökad trovärdighet och tillgång till skräddarsydda investeringslösningar genom ägarkapital eller ägarnära lån.

Vi investerar oftast tillsammans med andra investerare. I varje enskild investering agerar vi på lika villkor som andra investerare och söker en avkastning som är förenlig med risktagandet.

Våra engagemang är tidsbegränsade och målet är att sälja ett aktieinnehav när det passar bolaget och dess ägare, normalt inom fem till tio år efter den första investeringen.

Industrifonden är en stiftelse bildad av staten 1979. Den drivs affärsmässigt utan externa kapitaltillskott. Stiftelsen ska hålla sitt kapital minst realt intakt. Allt överskott används för nya investeringar.

Bild: Widespace är ett snabbväxande företag som utvecklar system för annonsering i mobilen.