Våra team är till för dig

Vi på Industrifonden har ett genuint intresse av företagande, tillväxtstrategier och affärsutveckling. 
Vi har kompetens och erfarenhet från många olika områden och drivs av att arbeta aktivt med drivna entreprenörer
och göra lyckade affärer. Tillsammans med andra investerare får vi intressanta bolag att utvecklas och växa
med hjälp av skräddarsydda investeringslösningar.

Anders
Schelin
Investeringsansvarig Technology
Anders
Slettengren
Verkställande direktör
Charlotte
Landin
Receptionist
Dan
Ekelund
Investeringsansvarig Technology
Fredrik
von Porat
Controller Technology
Gustaf
Sköld
Analytiker
Hadar
Cars
Investeringsansvarig Technology
Hanna
Lauritzen
Ekonomichef
Hedvig
Andersén
Investeringsansvarig Life Science
Inger
Winge
VD-assistent
Johan
Englund
Investeringsansvarig Technology
Jonas
Brambeck
Investeringsansvarig Life Science
Lars
Henriksson
Investeringsansvarig Life Science
Lennart
Hansson
Affärsområdeschef Life Science
Madeleine
Bergman
Ekonomiassistent
Malin
Carlström
Investeringsansvarig Technology
Maria
Montgomerie
Kommunikationschef
Nicholas
Jakobsson
Investeringsansvarig Technology
Nina
Rawal
Investeringsansvarig Life Science
Pernilla
Åkerblom
Receptionist
Sofia
Ericsson Holm
Investeringsansvarig Industrifinans
Thomas
Carlström
Investeringsansvarig Industrifinans
Thomas
Görling
Kapitalförvaltare
Tina
Henriksson
Redovisningsekonom
Tomas
Nygren
Ekonomi- och finansdirektör
Tommy
Nilsson
Affärsområdeschef Technology
Tore
Tolke
Investeringsansvarig Industrifinans
Åsa
Knutsson
Affärsområdeschef Industrifinans